JUDr. Michal Hruška

JUDr. Michal Hruška

Svatojanské náměstí 47
541 01 Trutnov
IČ: 71330895
DIČ: CZ7807173066

Informace o kanceláři JUDr. Michal Hruška

JUDr. Michal Hruška nabízí profesinální právní služby a poradenství zejména z oblasti práva občanského a obchodního. V těchto oblastech práva zajišťuje jak sepis občanskoprávních a obchodních smluv, tak i zastupování v řízení před soudy. Své služby poskytuje hlavně v Královehradeckém kraji.

 

V oblasti občanského práva kancelář zajišťuje převody nemovitostí (sepis smluv, poradenství), vypořádání společného jmění manželů a vypořádání podílového spoluvlastnictví, ochrana osobnosti, dědické právo, sepis občanskoprávních smluv (darovací smlouvy, kupní smlouvy, smlouvy o dílo aj.) a zastupování v řízení před soudy.

 

V oblasti obchodního práva nabízí  vyhotovování smluv dle obchodního zákoníku, právní poradenství při zakládání a správě obchodních společností, vyhotovování návrhů na zápis do obchodního rejstříku) a zastupování v řízení před soudy.

Fotografie a videa

S kým můžete přijít do kontaktu?

JUDr. Michal Hruška

  • Svatojanské náměstí 47
  • 541 01, Trutnov
  • Tel.: +420 605 905 653
  • Email: hruska@akpph.cz

 

Cena za služby JUDr. Michal Hruška

Dle povahy poskytovaných služeb a advokátního tarifu.

Kde nás najdete?